LŠ k-plus  se připravuje jako již tradičně na zimní sezonu.

Setkání instruktorů a cvičitelů 11.10.2018 v MŠ Kratochvílova v 18 hod.

Přihlášky do LŠ budou od 12.10.2018

 

Vážení rodiče   Cena zahrnuje:    
    dopravu    Vyplněnou přihlášku a peníze
LŠ K+ je registrovaná ve    odborný výcvik a dohled    odevzdejte ve čtvrtek 22.listopadu 2018
SVAZU LYŽAŘSKÝCH ŠKOL        v prodejně Helia sport od 16,00 - 18,00h.
a těší se na novou lyžařskou sezónu         
a na Vás.   Vleky si účastníci LŠ hradí.    
         
    Rodiče zodpovídají za seřízení vázání. Tato přihláška je určena pro děti, které 
Zahájení školy:       v lednu 2019 budou mít 4,5 roku.
Dle sněhových podmínek - leden 2019   Odjezdy autobusů -změna    
První víked 5. a 6.1.2019        
    7,00 hod. Kopaniny - od bazénu   Aktuální informace budou k dispozici: 
Kdy:   7,15 hod. Předmostí  - od hřbitova   na internetových stránkách: www.k-plus.cz
Sobota - Branná       prodejna Helia sport - Žerotínovo nám.
Neděle - Kouty nad Desnou        
        vždy ve čtvrtek od 13,00 hod.
Kde:   Návrat:    
areál  Branná   Stejné místo  - kolem 17 hod.    
areál Kouty nad Desnou   Cvičitelé LŠ K+ odpovídají za děti    Vedení LŠ K+ si vyhrazuje právo 
    během výcviku a za děti bez doprovodu  na změnu v organizaci.
Cena:    od doby nástupu do autobusu až po     
3 800 Kč - pět výcvikových dnů    příjezd do Přerova.    
3 400 Kč - sourozenci       Pro absolventy LŠ K+ starších 10 let pořádáme  
3 100 Kč - vlastní doprava       v omezeném počtu výuku na snowboardu. 
2 800 Kč - sourozenci       Cena je stejná jako u lyžařského výcviku.
Doprovod dítěte - 1 200 Kč        
U dítěte mladšího 8 let je doprovod        
nutný!!   Kontaktní telefonní čísla:      Na spolupráci 
    pí. Kučová - 723 693 855            a hezkou zimu se těší
    p. Kuča - 602 529 636        cvičitelé K+ !!!
          PŘIHLÁŠKA              PŘIHLÁŠKA              PŘIHLÁŠKA   
do lyžařské školy      K+ do lyžařské školy      K+ do lyžařské školy      K+
           
Jméno a přijmení dítěte:   Jméno a přijmení dítěte:   Jméno a přijmení dítěte:  
           
           
Datum narození:   Datum narození:   Datum narození:  
           
           
Bydliště:   Bydliště:   Bydliště:  
           
           
Souhlas s uveřejněním osobních údajů po  Souhlas s uveřejněním osobních údajů po  Souhlas s uveřejněním osobních údajů po 
dobu lyžařské školy:   dobu lyžařské školy:   dobu lyžařské školy:  
           
Kontaktní telefonní čísla:    Kontaktní telefonní čísla:    Kontaktní telefonní čísla:   
           
           
Zdravotní pojišťovna:    Zdravotní pojišťovna:    Zdravotní pojišťovna:   
           
Dítě je:                       Odjezdy autobusů: Dítě je:                       Odjezdy autobusů: Dítě je:                       Odjezdy autobusů:
      začátečník                          bazén       začátečník                          bazén       začátečník                          bazén
      mírně pokročilé  1.rok         Předmostí       mírně pokročilé  1.rok         Předmostí       mírně pokročilé  1.rok         Předmostí
      mírně pokročilé                  vlastní doprava       mírně pokročilé                  vlastní doprava       mírně pokročilé                  vlastní doprava
      pokročilé 1.rok         pokročilé 1.rok         pokročilé 1.rok  
      pokročilé         pokročilé         pokročilé  
                       DOPROVOD                          DOPROVOD                          DOPROVOD  
Jméno a přijmení:   Jméno a přijmení:   Jméno a přijmení:  
           
           
Poznámky a přání:   Poznámky a přání:   Poznámky a přání: