Ve  čtvrtek 28.2. se uskuteční schůzka cvičitelů a instruktorů na MŠ Kratochvílova 19,Přerov v 18.00 hod.

Hlavní náplní je vyplácení náležitostí za LŠ K+ 2019.

Nezapomeňte doma na vrácení vestičky !!!!!!!!!!!

Těšíme se na 100% účast.